Moments Before the Flood

Moments Before the Flood

De zee zal stijgen door het veranderende klimaat, dat staat vast. Interessante materie voor een boek, maar hoe vat je de dreiging van overstromingen in foto’s samen? De Belgische Magnum-fotograaf Carl De Keyzer kiest ervoor om niets te laten zien van werkzaamheden die het tij letterlijk moeten keren. Geen dijkverzwaringen, geen baggeraars, geen tekentafels vol onuitgevoerde plannen. Moments Before the Flood is een opeenstapeling van een onheilspellend niets, uitgedrukt in donkere zeeën, verweerde verdedigingswerken, half afgebouwde steigers, weggeslagen kustwegen, muurtjes, rotsformaties en een ondergelopen San Marcoplein in Venetië.

Moments Before the Flood van Carl De Keyzer

De fotograaf reed vier maanden per jaar, vier jaar lang, langs de kust van Europa, van Albanië tot Scandinavië. Aanvankelijk wilde hij het bij ijle, desolate beelden laten. Maar allengs kwamen er toch weer mensen bij: in badpak, in maatpak, als kluizenaar, toerist of verkleed als ridder. In rotsachtige kuststroken of verlopen badplaatsen geven ze de maat der dingen aan, maar ze maken het onheil ook reëel: mens en natuur in een angstige omhelzing. Doembeelden wisselen zorgeloze strandtafereeltjes af. De fotograaf wil niet de ramp, maar het wachten op de ramp laten zien.

Cover van boek Moments before the Flood van Carl De Keyzer

Magnum-fotograaf Carl De Keyzer

Het boek telt vele dubbele bodems. Er valt ook te lachen, bijvoorbeeld om een Batman uitkijkend over zee. De onheilsboodschap wordt zwaar aangezet, maar subtiliteiten zijn overal. Allesoverheersend is de schoonheid van de beelden, de bewust opgevoerde esthetiek. Die zit ‘m ook in de scherpte van de foto’s. Carl De Keyzer werkte met 65 tot 80 miljoen pixels, wat meer detailrijkdom oplevert dan bij een schilderij. Maar de schoonheid is slechts een lokmiddel. De kijker wordt het beeld in gezogen. Onder de oppervlakte schuilt het drama. Moments Before the Flood laat je huiverend genieten.

Moments Before the Flood

Carl De Keyzer
Uitgeverij Lannoo
€ 55,-
ISBN 9789401400251

Bookmark the permalink.

Comments are closed.